Marka Tescil Unvan Değişikliği

Bir marka sahibinin unvanının değişmesi durumunda değişikliğin sicile kayıt edilmesi gerekir. Ancak bunun için aşağıdaki belgelerin kuruma ibrazı zorunludur ;

  • Marka Tescil Unvan Değişikliği Talep Formu
  • Unvan değişikliğinin gösterildiği Ticaret Sicil Gazetesi veya yetkili mercilerce onaylanmış belgesi eğer belge yabancı dilde ise Türkçe tercümesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir