Kategori: Bilgi Bankası

Uluslararası Marka Tescil Başvurusu

Uluslararası Marka Tescil Başvurusu

Marka tescil hakkı sadece içinde bulunmuş olduğu ülkede koruma imkanı tanır. Eğer marka yurt dışında da tescil isterse o ülke içinde başvuruda bulunması gerekmektedir. Marka tescil başvurusu her ülke için ayrı ayrı yapılabileceği gibi...

Marka Tescil Unvan Değişikliği

Marka Tescil Unvan Değişikliği

Bir marka sahibinin unvanının değişmesi durumunda değişikliğin sicile kayıt edilmesi gerekir. Ancak bunun için aşağıdaki belgelerin kuruma ibrazı zorunludur ;

Marka Hakkının Rehin veya Teminat Olarak Gösterilmesi

Marka Hakkının Rehin veya Teminat Olarak Gösterilmesi

Marka firmadan ayrı olarak rehin edilebilir ve teminat olarak gösterilebilir.  Marka hakkının rehin ve teminat olarak gösterilmesi  için taraflardan herhangi birinin talebi üzerine sicile kaydedilerek yayınlanır. Rehin ve teminat taleplerinin sicile kaydı için aşağıdaki...

Marka Hakkının Haciz’i

Marka Hakkının Haciz’i

Tescil edilmiş bir marka firmadan ayrı olarak haciz edilebilir. Haciz sicile kayıt edilir ve yayınlanır.

Marka Hakkı Miras Yolu İle Alınabilir Mi ?

Marka Hakkı Miras Yolu İle Alınabilir Mi ?

Marka hakkı miras yolu ile intikal edilebilir. Marka Tescil Hakkının Miras yolu ile intikal halinin sicile kaydı için aşağıdaki belgelerin Türk Patent ve Marka Kurumuna verilmesi zorunludur ;

Marka Hakkının Devri Nasıl Olmalıdır ?

Marka Hakkının Devri Nasıl Olmalıdır ?

Marka hakkı, marka tescil başvurusunda bulunulmuş ve hak kazanılmış ise, hak sahibi tarafından tamamı veya belirtilen sınıflar için marka tescil hakkı devir edilebilmektedir.

Marka Hakkımdan Vazgeçebilirmiyim ?

Marka Hakkımdan Vazgeçebilirmiyim ?

Marka tescil başvurusu yapmış ve bu başvuru sonucunda marka hakkı kazanmış tüzel ve şahışlar marka hakkının tamamından veya birden fazla sınıflı marka tescil başvurusu yapılmış ise bir kısımdan vazgeçebilir. Marka tescil hakkından vazgeçmek için...