Marka Tescil Başvurularında Tescil Süresi

Marka tescil başvuruları sırasıyla

  • Şekil inceleme,
  • Başvurunun mutlak red nedenleri çerçevesinde incelenmesi,
  • Yayın kararına ve Kurum kararına itiraz,
  • Üçüncü kişilerin görüş ve itirazlarının değerlendirilmesi
  • Markanın Tescil Edilmesi

aşamalarından oluşmaktadır. Bu aşama süreçleri ve detaylarını aşağıda sizler ile paylaşmaya çalışacağız.

 

Marka Tescil Başvurularn Şekil Yönünden İncelemesi

Marka tescil başvurusunun ilk aşaması alan şekil yönünden incelemedir.  Şekil inceleme aşamasında bir eksiklik görülmesi halinde başvuruya dair eksikliklerin giderilmesi için marka tescil başvuru sahibine iki aylık ek süre verilerek şekil yönünden eksikliklerin giderilmesi istenir.  Bu süre içinde tamamlanmayan marka tescil başvurusu hiç yapılmamış sayılır ve başvuru geçersiz sayılır.

İnceleme ve Değerlendirme

Şekilde olarak incelenen marka tescil başvurusu eğer bir eksik noksan bir durumu yoksa inceleme ve değerlendirme aşamasına geçilir. Bu aşamada kurum uzmanları tarafında mutlak ret nedenleri  kriterlerine göre  incelemeye tabi tutulurlar. Bu çerçevede incelenen marka tescil başvurularında mutlak ret nedenlerinden biri  olması durumunda tescili istenilen sınıfın tamamı veya bir kısmı ret gelir. Bir örnek ile açıklayacak olursa. Mutlak ret nedenlerinden biride daha önce başvurusu yapılmış veya tescili bir başvuruya benzer bir başvurunun olması. Bu gibi durumlarda mutlak ret sebepleri geçerli olarak marka tescil başvurusu ret olur.

Karara İtiraz

Türk Patent ve Marka Kurumunun vermiş olduğu karara itiraz etmek isteyen marka tescil başvuru sahipleri kararın kendilerine tebliğ edilmesinden itibaren 2 ay içinde kurum kararına itiraz edebilirler.

Karara itirazlar Türk Patent ve Marka Kurumunun içinde yer alan Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi ( YİDD ) tarafından incelenerek değerlendirilmektedirler. Marka tescil başvuru sahibi Kurumun nihai karar organı olan Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi kararına karşıda tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili mahkemeye dava açma hakkına sahiptir.

Peki İtiraz Ücretli Mi ?

Evet itiraz TPE’nin her yıl yenilemiş olduğu harç bedellerine göre harç ödenerek itiraz edilmektedir. Ayırca bir marka tescil danışmanlık firması ile çalışıyorsanız dilekçe yazdırma için danışmanlık bedeli ödeyebilirsiniz.

Marka Yayın Kararına İtiraz

Tüm şartlar yerine getirilerek şekil incelmesi ve diğer inceleme ve değerlendirmeleri tarafında geçmiş başvurular Resmi marka bülteninde yayınlanmaktadır. Üçüncü kişiler yeni marka tescil başvurusunun kendi tescilli markalarına zarar getireceğini, benzediği gibi nedenlerden dolayı itiraz etmek isterlerse iki ay içinde kurum yayın kararına dilekçe ile itiraz edilirler. Daha iyi anlaşılması açısından bir örnek vermek gerekirse Türk Patent ve Marka Kurumu ben gerekli itiraz ve değerlendirmelerimi yaptım benim açımdan sorun yok üçüncü kişiler tarafından itirazı varsa ilana çıkarıyorum itiraz edebilir anlamına gelmektedir.

Peki İtiraz Ücretli Mi ?

Evet itiraz TPE’nin her yıl yenilemiş olduğu harç bedellerine göre harç ödenerek itiraz edilmektedir. Ayırca bir marka tescil danışmanlık firması ile çalışıyorsanız dilekçe yazdırma için danışmanlık bedeli ödeyebilirsiniz.

Kullanım İspatı

Marka yayın kararına itirazlarda arka tescil başvuru sahibi yayın kararına itiraz edenlerden markanın tescili markanın başvuru veya rüçhan hakkından itibaren 5 yıl içinde ciddi olarak kullanıldığını veya kullanmıyor ise haklı sebeplerini gösterir bilgi, belge ve delillerin sunulmasını talep edebilir. İtiraz sahibi bir bilgi, belge ve delil sunmaması halinde itiraz hiç yapılmamış sayılır ve yayın kararına devam eder.

Uzlaşma

Türk Patent ve Marka kurumu marka yayın kararına itirazlarda, itirazların değerlendirmesi sırasında 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu hükmüne dayanarak tarafları uzlaşmaya davet edebilir.

Markanın Tescil Edilmesi

Eksiksiz olarak yapılan veya eksiklikleri zaman içinde giderilen marka tescil başvurularına yayın kararında verilen yasal süre içinde her hangi bir itiraz gelmemesi durumunda başvuru gerekli marka tescil harç bedelleri ödendikten sonra tescil numarası verilerek sicile kayıt edilir ve 10 yıl süre boyunca tescillenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir